aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Žilina ocení osobnosti mesta, o oceneniach rozhodovali odborné komisie aj mestskí poslanci.

132.Video "Žilina ocení osobnosti mesta, o oceneniach rozhodovali odborné komisie aj mestskí poslanci"

132.Video"Žilina ocení osobnosti mesta, o oceneniach rozhodovali odborné komisie aj mestskí poslanci"Čestným občianstvom mesta Žilina ocení tento rok žilinská samospráva dve osobnosti. Čestnou občiankou mesta sa stane Natália Hejková, slovenská basketbalová trénerka a bývalá basketbalistka, ktorá je od roku 2019 členkou siene slávy Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA). Rovnaké ocenenie získa in memoriam zakladajúci dirigent Štátneho komorného orchestra Žilina a pedagóg Bohumil Urban. Uznanie za zásluhy bude tento rok preberať kontrabasista Roman Patkoló a Cenu mesta si odnesie svetoznámy fotograf Andrej Reiser.Okrem najvyšších ocenení mesta udelí Peter Fiabáne aj Cenu primátora pedagogičke Emílii Wiesengangeroveja matematikovi, profesorovi Pavlovi Kluvánekovi. Nominácie osobností pre udelenie ocenenia Osobnosť mesta Žilina schválilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom rokovaní v pondelok 29. júna. Nominovať kandidátov na ocenenie mohla verejnosť v dvoch kolách, od júla do septembra minulého roka a vo februári tohto roku. Celkovo bolo prijatých 21 nominácií, ktoré v marci posúdila 50-členná porota zložená z vážených občanov Žiliny zastupujúcich komunity alebo organizácie pôsobiace na území mesta. Konečný zoznam nominovaných napokon posúdila komisia pre udeľovanie ocenení osobnostiam mesta Žilina, ktorá odporučila na ocenenie štyroch kandidátov. V zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o návrhu rozhoduje mestské zastupiteľstvo, ktoré sa s ním stotožnilo. Významné žilinské osobnosti si ceny prevezmú na slávnosti v septembri tohto roku.

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Streda 1. júla 2020

„Žilina ocení osobnosti mesta, o oceneniach rozhodovali odborné komisie aj mestskí poslanci“

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.