aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Projekty v sociálnej oblasti rozširujú ponuku a kvalitu poskytovaných služieb v Žiline.

135.Video – "Projekty v sociálnej oblasti rozširujú ponuku a kvalitu poskytovaných služieb v Žiline."

135.VideoProjekty v sociálnej oblasti rozširujú ponuku a kvalitu poskytovaných služieb v ŽilineMesto Žilina sa aktívne podieľa na rozvoji a skvalitňovaní poskytovaných sociálnych služieb. V minulom roku sa podarilo realizovať viacero projektov, ktoré rozšírili ponuku poskytovaných služieb a na realizácii ďalších projektov sa intenzívne pracuje.1. Výstavba nájomných bytov.2. Modernizácia očných prístrojovo pre zrakovo postihnuté deti spolu s Nadáciou Kia Motors Slovakia. 3. Kúpa kompenzačných pomôcok do detských jasieľ.4. Vybudovanie Denného centra pre matky s deťmi na sídlisku Solinky.5. Vybudovanie Denného centra pre seniorov, ale je čiastočne pozastavená.6. Plánujú otvárať Komunitné centrum pre osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením na sídlisku Hájik. 7. Debarierizácia a uľahčenie komunikácie osobám so zdravotným znevýhodnením – kúpa zariadenia na titulkovanie predstavení v Mestskom divadle v Žiline.8. Tlmočnícka služba spolu s organizáciou ANEPS.9. Predĺženie pracovného času a navýšenie počtu sociálnych pracovníkov v Komunitnom centre na Bratislavskej ulici.10. Nadstavba Komunitného centra pre lepšie poskytovanie sociálnych služieb a ich rozširovanie.11. Pripravujú sa projekty na rozširovanie pomoci pre osoby bez domova.12. Spolu s Charitou Žilina plánuje navýšiť kapacitu nocľahárne a rozšíriť poskytovanie sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre, ktoré sa bude nachádzať na Bratislavskej ulici.Pre občanov samospráva pripravuje aj informačnú brožúru – Sprievodca sociálnymi službami v meste Žilina, ktorá obsahuje základné informácie o sociálnych službách poskytovaných na území mesta Žilina a kontakty na poskytovateľov týchto služieb. Prehľadný sumár informácií im pomôže ľahšie sa orientovať v poskytovaných službách a zároveň im uľahčí vybavenie konkrétnej sociálnej služby.

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Piatok 3. júla 2020

Projekty v sociálnej oblasti rozširujú ponuku a kvalitu poskytovaných služieb v Žiline

Mesto Žilina sa aktívne podieľa na rozvoji a skvalitňovaní poskytovaných sociálnych služieb. V minulom roku sa podarilo realizovať viacero projektov, ktoré rozšírili ponuku poskytovaných služieb a na realizácii ďalších projektov sa intenzívne pracuje.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.