aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Kto pomôže Slovensku? ANEPS a TESCO STORES, a.s. pomáhajú potravinami.

Kríza počas trvania ochorenia COVID 19 poznačila a ovplyvnila každého človeka, firmu, či organizáciu. Hoci sa situácia po čase začala upokojovať, zaznamenali sme aj v našej Asociácii Nepočujúcich Slovenska dopyt po pomoci od rôznych ľudí, od nepočujúcich alebo nedoslýchavých seniorov, ale aj od iných, ktorí sa v dôsledku tejto krízy ocitli v núdzi, napr. prišli o zamestnanie a príjem.

Aplikácia pomoci „Kto pomôže Slovensku“ vznikla ako nápad, ktorý prepája ľudí, firmy a organizácie, ktoré môžu a dokážu pomôcť tým, ktorí o pomoc žiadajú. O pomoc cez túto aplikáciu mohli požiadať zdravotnícke zariadenia, sociálne zariadenia, občianske združenia a iné organizácie, ktoré sú zamerané na pomoc. Správcom aplikácie pomoci je Nadácia Pontis.

V rámci aplikácie môže každý užívateľ (organizácia, firma a pod. ) vytvoriť ponuku pomoci. Žiadať o pomoc však môžu len overení používatelia zastupujúci overenú organizáciu.

Bolo možné požiadať o materiálnu alebo aj dobrovoľnícku pomoc, na ktorú zareagovali firmy, ktoré túto pomoc poskytnúť vedeli a mohli. (Zdroj: www.ktopomozeslovensku.sk, www.nadaciapontis.sk)

V rámci projektu Kto pomôže Slovensku, sme ako ANEPS požiadali o potravinovú pomoc a hygienické balíčky pre seniorov so sluchovým postihnutím a iných ľudí v núdzi, napr. tých, ktorí prišli o prácu a príjem alebo ktorí počas koronakrízy zostali v domácej izolácii odkázaní na pomoc druhých. Takýmto spôsobom sme sa snažili aspoň trochu zmierniť vzniknutú situáciu.

Našej žiadosti o potravinovú pomoc bolo vyhovené firmou TESCO STORES, a.s., ktorej aj touto formou ďakujeme za poskytnutú pomoc. 50 ks jednorazových potravinových balíčkov budeme distribuovať tým ľuďom z ANEPS, ktorí boli situáciou najviac zasiahnutí. Potravinová pomoc bolo odovzdaná manažérkou TESCO Žilina Košická, p. Monikou Slaziníkovou.

Na hygienické balíčky sa zatiaľ nenašiel darca.

Asociácia Nepočujúcich Slovenska ANEPS je organizácia, ktorá je zameraná na obhajovanie práv a špecifických záujmov nepočujúcich osôb. V rámci svojich činností začala počas koronakrízy vytvárať videá v posunkovom jazyku a s titulkami, aby mohla primeraným a zrozumiteľným spôsobom informovať ľudí so sluchovým postihnutím o opatreniach a ochrane zdravia a života svojich členov. Nepočujúce členky organizácie prispeli svojou dobrovoľníckou prácou a šili ochranné rúška.

Vypracovala: Mgr. Mária Krkošková, Phd.