aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

V Žiline pribudli nové pamätné tabule na počesť významným osobnostiam.

Pamätné tabule na počesť významných osobností alebo obetí vojny a Slovenského národného povstania sú umiestnené na budovách v celom meste Žilina. V tomto roku pribudil štyri nové tabule, ktoré boli v minulosti pri rekonštrukciach budov zničené.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.