aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Žilina získala ocenenie Zlaté vedro za rok 2019.

146.Video "Žilina získala ocenenie Zlaté vedro za rok 2019"

146.VideoŽilina získala ocenenie Zlaté vedro za rok 2019V rámci hodnotenia samospráv využívajúcich web a aplikáciu Odkaz pre starostu za rok 2019, Žilina medzi mestami nad 20 000 obyvateľov získala najcennejšiu trofej v oboch kategóriách – 1. miesto v riešení podnetov a 1. miesto v komunikácii s občanmi. Web a aplikácia Odkaz pre starostu pomáha mestám udržiavať verejný priestor a zlepšovať komunikáciu s občanmi prostredníctvom nahlasovania podnetov. Najčastejšie problémy sa týkajú ciest a chodníkov, nasledované zeleňou a životným prostredím. Hodnotenie samospráv každoročne organizuje Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť SGI, ktorý zastrešuje projekt Odkaz pre starostu. Pri oceňovaní sa zohľadňuje nielen pomer vyriešených podnetov, ale aj ich náročnosť. Osobitnou kategóriou hodnotenia je aj úroveň komunikácie samospráv s občanmi. Odkaz využíva viac ako 150 samospráv a vyše 31 000 občanov.Fotografie z oceňovanie na voľné použitie nájdete v odkaze: https://www.flickr.com/gp/165507481@N05/X590A4

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Štvrtok 23. júla 2020

Žilina získala ocenenie Zlaté vedro za rok 2019V rámci hodnotenia samospráv využívajúcich web a aplikáciu Odkaz pre starostu za rok 2019, Žilina medzi mestami nad 20 000 obyvateľov získala najcennejšiu trofej v oboch kategóriách – 1. miesto v riešení podnetov a 1. miesto v komunikácii s občanmi.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.