aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Základy prvej pomoci

Život a zdravie sú našimi najcennejšími hodnotami. Častokrát si ich uvedomujeme až vtedy, keď ich strácame alebo nemáme. Nezáleží pritom len na nás, ale aj na zdraví a životoch ľudí okolo nás, či už našej rodiny, priateľov, blízkych, ale veľakrát aj úplne neznámych ľudí.

V piatok 17. júla 2020 sa v Krajskom centre nepočujúcich v Žiline konala prednáška Základy prvej pomoc. Pracovníci Slovenského Červeného kríža v Žiline Kamil Guľaša  a Róbert Kalma  prišli porozprávať niečo málo o tom, ako pomôcť iným v ohrození života a zdravia a to podaním prvej pomoci.

Najčastejšou príčinou úmrtí pri nehodách a úrazoch je práve to, že sa prvá pomoc neposkytne alebo sa neposkytne včas. Naučili sme sa, že prvé 4 minúty sú pre prvú pomoc a pre zraneného človeka najdôležitejšie.

Pri poskytnutí prvej pomoci je dôležitá hlavne vlastná bezpečnosť. Ak sa ocitneme v situácii, kedy je vlastná bezpečnosť ohrozená, nesmieme riskovať. Je dôležité skontrolovať vedomie a dýchanie zraneného človeka a poskytnúť mu resuscitáciu, to znamená masáž srdca striedavo s vdychmi cez ústa. Celkovo však postačí masáž srdca a privolanie pomoci.

Pre nepočujúceho človeka môže byť zavolanie pomoci na čísle 155 nemožné. V takom prípade môže nepočujúci človek zavolať niekoho v blízkosti a posunkami mu vysvetliť, že nepočuje, alebo využiť aplikáciu v mobile 155.sk (nájdete ju v Google obchode) Cez túto aplikáciu sa dá poslať aj správa.

Otázok na lektorov bolo veľa a času na odpovede a nácvik málo. Veríme, že to nebolo posledné stretnutie k získaniu nových poznatkov a že sa aj nepočujúci dozvedeli užitočné informácie.