aneps.sk

Tlačové správy Mesta Žilina

Žilina má k dispozícii ďalšiu nabíjačku pre elektromobily.

Celý mesiac jún a júl budú môcť zadarmo využívať nabíjaciu stanicu pre elektromobily. Otvorili ju 1. júna pri Mestskom úrade v Žiline.

Zdroj: Tlačový správa Mesta Žilina.

O opätovné otvorenie škôl je v Žiline záujem, prihlásilo sa vyše 4 300 detí.

Do žilinských základných škôl od 1. júna opätovne nastúpi približne 3 100 detí, čo je 85 % detí z celkového počtu školákov z 1. až 5. ročníkov základných škôl. Do materských škôl sa plánuje vrátiť asi 1 280 detí, čo je asi 55 % z celkového počtu detí, ktoré materské školy navštevujú.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina. 

Mesto chce reformovať systém podpory športovej činnosti, stáť bude na štyroch pilieroch.

Mesto Žilina chce byť mestom športu a podporuje jednotlivcov a kluby. Systém podpory chce rozdeliť do šyroch bodov.

Prvý bod bude podpora športových klubov.
Druhý bod bude podpora významných športov.
Tretí bod bude podpora vrcholových športov, profesionálneho a mládežníckeho hokeja.
Štvrtý bod, ak sa nevyčerpajú z predcházdajúcich bodov, tak sa presunie do štvrtého bodu, financie sa použijú na mimoriadnu podporu športu a náklady na údržbu. Tam patria aj príspevky od sponzorov.

Zdroj:Tlačová správa Mesta Žilina.

Ničenie vtáčích hniezd nie je riešením. Ako v meste chrániť lastovičky a belorítky?

Viete o tom, že keď zhodíte hniezdo lastovičky alebo belorítky je trestný čin? Aj to že sú to ohrozené vtáky? Ak nechcete mať vtáky doma, použiť špeciálne pásky proti uhniezdeniu.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.

Vo vnútrobloku na Žilinskom sídlisku Hliny I začali revitalizačné práce.

Mesto Žilina v týchto dňoch rekonštruuje sídlisko Hliny. Financie dostalo z projektu Integrovaného regionálneho operačného programu a časť zaplatí z vlastných zdrojov.

Rekonštrukcia zahŕňa výsadbu novej zelene, rastlín, krov, stromov, chodníkov a pod. Budú sa vybudovať aj detské ihrisko, športové ihriska a pre dôchodcov kardio stroje na cvičenie.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.

https://www.flickr.com/…/165507481@…/sets/72157714300587678/