aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Mesto Žilina podporí žiadosti o športové dotácie sumou 175-tisíc eur.

Mesto Žilina vyhlásila výzvu na žiadosti o športové dotácie a po mimoriadnom schválení mestským
zastupiteľstvom, rozdelí medzi žilinské športové kluby sumou 175-tisíc €. Uzávierka na doručenie žiadosti je
26. jún 2020.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.