aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Základné ľudské práva.

Čo to pre nás znamená? Aj my máme práva? Aké? Pozrite si prvé video.

Zdroj: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva – Diskriminácia (diskriminacia.sk)