aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím.

Každý rok si dňa 3. decembra pripomíname „Medzinárodný deň ľudí so zdravotným postihnutím“, ktorý vyhlásila OSN a pripomíname si ho od roku 1992.

Zdroj: 3. december – Medzinárodný deň ľudí so zdravotným postihnutím – Internetový časopis Mosty inklúzie (nrozp-mosty.sk)