aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Je to dokument a jeho cieľom je presadzovať, ochraňovať a zabezpečovať práva osôb s postihnutím. Takisto má podporovať úctu a dôstojnosť bez diskriminácie na základe zdravotného postihnutia.

Zdroj: Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a Slovenská republika – MPSVR SR (gov.sk)