aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Televízne spravodajstvo

Určite ste si všimli na televíznej obrazovke nové symboly. Tieto symboly budú aj v kinách.

Nové zmeny sú informovaní o symboloch. Zmena je hlavne pre rodičov, ktorí sa môžu rozhodnúť, či program bude vhodný pre jeho dieťa, alebo budú pozerať spolu. Tieto symboly ich informujú ešte pre začatím filmu. Celkom je 7 nových symbolov, ale na obrazovke môžete vidieť aj, 1 alebo 2, 4 symboly.

Vysvetlenie symbolov:

N – násilie, útok zbraňou, násilie na človeka, týranie, smrť.

D – diskriminácia, nenávisť, správanie, ktoré súvisí s násilím, nevhodné programy do 15 alebo 18 rokov.

S – strach, dieťa sa zľakne, vidí krv, horor.

Z – závislosť, ukážka ako súhlasí dieťa so závislosťou, zábavou. Ale napríklad alkohol a fajčenie môže byťaj bez označenia symbolu.

X – sex, nahota spojená so sexom.

V – vulgarizmy, škaredé/vulgárne slová, nevhodné programy do 18 rokov.

H – nahota, nahé osoby, ale bez sexuálnej scény.