aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Sociálne poistenie, dôchodky

Novela zákona o sociálnom poistení ktorá, je platná od augusta 2023.

Tento rok 2024 Sociálna poisťovňa bude realizovať kontrolu lekárskych prehliadok u poberateľov invalidných dôchodkov. Kontrola potrvá do augusta budúceho roka 2025. Podľa novely zákona, príloha č. 4. do zoznamu chorôb pribudli ďalšie ochorenia, napríklad autismus, duševné choroby, poruchy správania.

Podľa Sociálnej poisťovne minulý rok od augusta do novembra bola v 715 prípadoch zvýšená miera poklesu vykonávať zárobkovú činnosť na vyššiu percentuálnu skupinu o viac ako 70 %. V ďalších 6 380 prípadoch bola miera poklesu určená naďalej v rozpätí 41 % – 70 %.

V roku 2024 bude prehodnotených ďalších 50 % všetkých prípadov, ktorých sa novela týka a zvyšok v roku 2025.