aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Dane, komunálny odpad, poplatok za psa

Od nového roku 2024 skoro každé mesto alebo obec zvyšuje daň za nehnuteľnosť a miestne poplatky za odpadky alebo za psa.

Odporúčame ísť sa informovať na mestský alebo obecný úrad vo Vašom mieste trvalého bydliska o výške poplatku, zobrať si so sebou preukaz ŤZP a občiansky preukaz. Každé mesto a obec má inú výšku poplatkov, výška je zverejnená vo Všeobecnom záväznom nariadení/VZN mesta, obce. Niekde neposkytnú zľavu, niekde len občanom nad 62 rokov.

Napríklad mesto Žilina poskytuje občanom so ŤZP 40 %, Bratislava 70 % úľavu na platení dane z nehnuteľnosti. Banská Bystrica tento rok nezvyšovala poplatky.