aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Miestne dane

Kto sa stal v priebehu roku 2023 vlastníkom, správcom, nájomcom nehnuteľností, musí do 31. januára podať priznanie k dani z nehnuteľnosti za rok 2024.

Alebo ak predal alebo daroval nehnuteľnosť v roku 2023. Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, teda za rok 2023.Tlačivá sú rovnaké ako boli minulý rok, treba ich odovzdať na Mestský alebo Obecný úrad a oni vám vypočítajú daň na rok 2024. Výnimkou je nadobudnutie nehnuteľností dedením alebo vydražením, vtedy sa nepodáva daňové priznanie.

Daňové priznanie je potrebné odovzdať najneskôr do 31.januára 2024.

Ako podať daňové priznanie? Osobne, poštou alebo elektronicky.

Tlačivá Vám dajú na mestskom, alebo obecnom úrade ale ich nájdete na : https://www.mfsr.sk/…/editovatelne-tlacivo…/…