aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Rodné mená

Vedeli ste, že si môžete vybrať rodné meno pre svoje dieťa, ktoré nie je zapísané v slovenskom kalendári? Áno, môžete.Zoznam týchto rodných mien je v niektorých slovenských kalendároch vpredu v Zozname neuvádzaných mien, alebo na matrike mestského, alebo obecného úradu v mieste Vášho trvaléhobydliska.Rodné mená sa môžu vyraďovať, dopĺňať a meniť v kalendári.V jeden deň môžu byť uvedené v kalendári maximálne 4 mená.V Slovenskej republike môžu rodičia dať zapísať na matrike do rodného listu svojho dieťaťamaximálne 3 rodné mená napr. Petra Annamária Zoa Nováková.V slovenských kalendároch máme na výber veľa mien pre deti.Existuje až 1 588 druhov rôznych mien.

Napríklad:

19. januára : Drahomíra, Mário, Sára, Zara.

25. apríl : Marek, Marko, Markus.

9. október : Kiara, Klára, Klarisa.

9. november : Teodor, Teo, Teodora, Tea.

21. december : Bohdan, Noel.