aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Školenie – Implementácia štandardov kvality sociálnych služieb

V dňoch 28. – 29.3.2023 sa zamestnanci ANEPS a KC ANEPS Žilina zúčastnili školenia – Implementácia štandardov kvality sociálnych služieb.

Lektorka JUDr. PhDr. Adriana Adamicová, riaditeľka DSS Zákamenné, informovala účastníkov školenia hlavne z vlastných skúseností, aj zo skúseností iných kolegov o základných ľudských právach, krízových situáciách, ďalšom vzdelávaní a o iných dôležitých informáciách.

Školenie bolo zaujímavé a veľmi poučné.

Ďakujeme Implementačnej agentúre MPSVaR SR a lektorke JUDr. PhDr. Adriane Adamicovej.