aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Projekt Eramus+

Miesto: Klagenfurt, Rakúsko

Hostiteľ: GV Kärnten

Dátum: 22.03.2023- 25.03.2023

Cieľ: účasť a predstavenie partnerov na projekte Občianske vzdelávanie a posilnenie postavenia nepočujúcich občanov.