aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Ríša zvierat

@Markulland dokázal zaujať o zvieratách a rozprával im o láske, vzaťoch a sexe zvierat a oni z toho mali obrovský zážitok.

Makrulland je nepočujúci z ČR, ktorý po celom svete prednáša o zvieratách. Viac informácii nájdete na https://www.facebook.com/markullandanimal