aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Exkurzia v priestoroch ANEPS

Dňa 19.04.2023 sa uskutočnila exkurzia, navštívili nás študenti 3. ročníka zo Strednej zdravotníckej školy v Žiline . Riaditeľka Mgr. et Mgr. Janka Filipová predstavila dve organizácie – ANEPS a KC ANEPS Žilina.

Záver exkurzie bola prehliadka historických a súčasných kompenzačných pomôcok.

V rámci prehliadky a exkurzie sa študenti zapojili do minikurzu SP.