aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Sčítanie obyvateľstva SR.

Aký jazyk, slovenský jazyk alebo slovenský posunkový jazyk by ste mohli kliknúť na elektronickom vypísaní sčítavania obyvateľstva?