aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Sčítanie obyvateľov v TN kraji.

Ak máte nepočujúci z TN kraja problém pri elektronickom vypísaní sčítania obyvateľov – obráťte sa na tlmočníkov – Miroslava Bilíka, Evu Ondráškovú, Lenku Smatanovú alebo Jaroslava Smatanu.