aneps.sk

Rôzne

2. deň Medzinárodného týždňa Nepočujúcich

Aj dnes, 21.09.2021 bol bohatý program .Najprv bola online diskusia s Majkou Benkovou, Aničkou Bartalovou a Jankou Filipovou. Hovorili o tom, že byť prezidentkou ANEPS je náročné, spomínali ťažkosti a problémy, aj to čo pre nás nepočujúcich urobili.Toutou cestou sa chceme ďakovať exprezidentkám ANEPS Majke a Aničke a prezidentke ANEPS Janke. Po obede sme mali …

2. deň Medzinárodného týždňa Nepočujúcich Čítajte viac »

1. deň – Medzinárodný týždeň Nepočujúcich

Dnes, 20.09.2021 sa konal prvý deň Medzinárodného týždňa Nepočujúcich. Dnešná téma bola “Vážme si históriu nepočujúcich” Prezerali sme si kroniky CN ANEPS, odprezentovali sme zaujímavosti z histórie posunkovej abecedy, o významných osobnostiach zo života Nepočujúcich a posunkovom jazyku, deti nám poslali svoje výtvarné diela na tému: “Ruky, ktoré hovoria” a na konci dňa prišli k …

1. deň – Medzinárodný týždeň Nepočujúcich Čítajte viac »

Digitálne podvodné praktiky.

Aj v digitalizácii sa stretávame s rôznymi podvodnými praktikami. Ich cieľom je manipulácia osoby a výsledkom je získanie informácii, ktoré môžu zneužiť. Najčastejšie podvodné praktiky sú spam, sociálne inžinierstvo a phishing. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnému príspevku grantového programu Digitálny svet pre každého Nadácie Orange.

Prihlásenie sa do elektronickej schránky.

Vo videu č. 78 sme vysvetlili dôvod používania elektronickej schránky a teraz formou videoukážky váme ukážeme, ako sa prihlásite do elektronickej schránky. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnému príspevku grantového programu Digitálny svet pre každého Nadácie Orange.

Elektronická schránka.

Od 1. júna 2020 už dávajú organizáciám rozhodnutia len do elektronickej schránky. Ministerstvá a iné úrady prijímajú podania, žiadosti od podnikateľov, štatutárnych zástupcov organizácii a aj od iných občanov. Občania a podnikatelia prijímajú úradné dokumenty, napríklad rozhodnutia. Funguje to ako email, ale je to prostredníctvom webovej schránky www.slovensko.sk. Môžete prijímať správy, zisťovať stav odoslaných žiadostí, …

Elektronická schránka. Čítajte viac »

Návšteva pápeža.

V Košiciach a v Šaštíne bude zabezpečené tlmočenie pre nepočujúcich počas návštevy pápeža Františka na Slovensku. Prosím napíšte bratovi Silvestrovi na číslo 0902 152 270 svoje meno do 01.08.2021.Podmienkou je plné zaočkovanie.