aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Medzinárodný deň ľudí so zdravotným postihnutím.

Každý rok si deň 3. 12 pripomíname Medzinárodný deň ľudí so zdravotným postihnutím, ktorý vyhlásila OSN od roku 1992. Cieľom je rozširovať povedomie o zdravotnom postihnutí a zvýšiť podporu pre ľudí so zdravotným postihnutím.