aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Sčítanie ľudí – ďalšie informácie.

Každý občan SR je povinný sa sčítať. Rodičia musia svoje deti od 0- 18 rokov sčítavať. Pre tých, ktorí sa nemôžu sčítavať, je tu k dispozícii asistent sčítania. Ak nesčítate, môže hroziť pokuta. Ešte jedna dôležitá informácia. Muž musí presne uviesť počet svojich detí, iba bezdetný muž má dať 0.