aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Otvorený list – Osobná asistencia

Oblasť: Práva osôb so zdravotným postihnutím.

Orgán: Rada vlády SR pre osoby so zdravotným postihnutím.

Zdroj: vlastné spracovanie zo získaných dostupných informácii.

Otvorený list pre ministerku práce sociálnych vecí a rodiny SR v roku 2023.

My – Zástupcovia osôb so ZP sme v roku 2023 poslali otvorený list, ktorý sa súvisel s osobnou asistenciou, ktorá mala byť zaradená do príspevku na „starostlivosť.“

Toto bol prvotný zámer MPSVaR . Prebiehali rôzne pracovné diskusie, osobné stretnutia a pod.

Predniesli sa rôzne argumenty, aby osobná asistencia zostala zachovaná v pôvodnom znení.

18 organizácií prednieslo dôležité body, prečo Osobná asistencia by mala byť zachovaná v pôvodnom znení:

– Nezávislý spôsob života,

– Je to forma pomoci pre občana so ZP, kde mu pomoc môže byť poskytnutá tam kde to potrebuje – napr. doma,

– Je poskytovaná vtedy keď ju FO potrebuje – celý deň, v noci, cez víkend, sviatok a pod.,

– Účasť fyzickej osoby so ZP na spoločenských, kultúrnych a športové podujatia s osobným asistentom,

– Vzdelávať sa napr. umožňuje študentovi bývať napr. na internáte a študovať v inom meste ako má trvalý pobyt.

Začlenenie Osobnej asistencie do novej reformy sme považovali za veľmi rizikový, ako dôvod sme tiež uviedli, že v reforme sa nehovorí o časovom rozsahu pomoci v domácom prostredí a tiež nie ej jasné, ako by bolo zabezpečené financovanie.

Keďže prebiehajú zmeny na všetkých inštitúciách ako aj MPSVaR opäť budeme musieť dávať pozor na všetky zmeny , ktoré sa budú týkať Osobnej asistencie ako aj sociálnych služieb.

Všetky informácie, ako aj zmeny sa navrhovali na základe osobných stretnutí samotných užívateľov Osobnej asistencie so ZP a praxe. Keď budú nové informácie, dáme vedieť.

Ďakujeme.