aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Alexander Graham Bell

Obrázok: Alexander Graham Bell

Helen Kellerová

Alexander Graham Bell – patrí k vynálezcom telefónu a audiometra.

Alexander Graham Bell bol škótsko – americký vedec.

Narodil sa v roku 1847.

Jeho celoživotným snom bolopomôcť nepočujúcim.

Prečo sa zaujímal o zvuk?

Jeho matka bola nepočujúca, naučila ho aj posunkový jazyk.

V dospelosti pracoval ako učiteľ sluchovo postihnutých.

Medzi jeho žiakov patrila aj celosvetovo známa spisovateľka hluchoslepá Helen Kellerová.

V škole sa aj zoznámil s budúcou manželkou, nepočujúcou Mabel.

Bell patrí k vynálezcom telefónu, v roku 1876 sa mu podarilo prvý krát elektricky previesť vetu telefónom a uskutočniť hovor vo vzdialenosti troch kilometrov.

S jeho menom sa spája aj vynález audiometra, prístroja na meranie sluchu.