aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Svetový deň vody 22.marec.

Oblasť: Medzinárodné sviatky. Zaujímavosti.

Odkaz: http://www.stvs.sk/

https://www.zsvs.sk/

https://www.vodarne.eu/

22. marec je Svetovým dňom vody.

Tohtoročnou témou Svetového dňa vody, ktorý je 22. marca je „Voda pre mier.“

Voda je veľmi dôležitá v každej krajine sveta, bez vody neexistuje život.

Pri tejto príležitosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť ponúka aj tento rok pre verejnosť bezplatnú analýzu vzoriek vody z domácich studní na prítomnosť dusičnanov.

Bezplatná analýza pitnej vody – hlavne pre tých, čo bývajú v rodinných domoch, sa bude vyhodnocovať v laboratóriách pitných vôd v Banskej Bystrici, Prievidzi a v Lučenci.

Záujemcovia o túto službu môžu 21. marca 2024 od 9.00 hod. do 14.00 hod. priniesť v čistej nádobe pol litra vzorky vody z individuálnych zdrojov (studní).

Západoslovenská vodárenská spoločnosť bude vykonávať bezplatnú kontrolu vzoriek v Topoľčanoch, Dunajskej Strede, Želiezovciach, Vrábloch, Galante a v Nových Zámkoch v čase približne od 09.00-do 13.00 hodiny.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť bude vykonávať rozbor vody vo všetkých zákazníckych centrách príslušných závodov vo štvrtok a to v čase od 8.00 do 14.00 h.

Na rozbor stačí doručiť minimálne tri decilitre vody zo studne v čistej uzavretej sklenenej alebo plastovej fľaši odobratej v ten istýdeň.

Výsledok bude záujemcom oznámený na mieste.

Viac informácii, adresy laborátorii sú na webových stránkach vodárenských spoločností.