aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Múzeum letectva a Slovenské technické múzeum v Košiciach

Dňa 28.08.2020 sme v rámci projektu  Vzdelávacie aktivity, športové podujatia, brannošportové podujatia, kultúrne podujatia alebo spoločenské podujatia zamerané na podporu výchovy občanov Slovenskej republiky k vlastenectvu  z Ministerstva obrany navštívili Múzeum letectva a Slovenské technické múzeum v Košiciach.

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť, aby sa nepočujúci dozvedeli viac o histórii Slovenska a jeho dôležitých osobnostiach. Je dôležité, aby nepočujúci mali možnosť získavať informácie takými spôsobmi, ktoré sú pre nich zrozumiteľné a pochopiteľné, t. j. s účasťou tlmočníka do posunkového jazyka.

Zúčastnilo sa 27 osôb s poruchou sluchu, vrátane tlmočnícky Moniky Krilekovej.  

Expozícia sa začala o 10:15 a pozostávala z týchto častí:

 • Spaľovacie a prúdové motory
 • Zahraničné, originálne stíhacie lietadlá a vrtuľníky
 • Repliky historických lietadiel
 • Galéria prezidentských lietadiel
 • Meracie a navigačné prístroje
 • Ukážky leteckých modelov a makiet
 • Expozícia cestnej dopravy

Mali sme zabezpečeného sprievodcu, ktorý nám vysvetlil a rozprával zaujímavosti ohľadom lietadiel, motorov a pod. Bola veľmi poučná, prítomní sa pýtali, diskutovali. Zaujali nás hlavne repliky historických lietadiel aj expozícia cestnej dopravy, v ktorej bolo aj prvé auto exprezidenta Rudolfa Schustera.

Slovenské technické múzeum Košice

Expozícia sa začala o 13:00 a pozostávala z týchto častí:

Múzeum letectva Košice

 • Hutníctvo, baníctvo
 • Umelecké kováčstvo, úžitkové a ozdobné predmety z kovov
 • Oznamovacia elektrotechnika, staré telefóny
 • Zubná technika
 • Písacie stroje

Aj tam sme mali zabezpečenú sprievodkyňu, ktorá nám hlavne poukazovala na vývoj hutníctva, baníctva a taktiež na výrobu kovov. Najviac nás upútali tzv. kovové dvere, ktoré nám detailne poukazovala na rôzne obrazy, ktoré sa nachádzajú na dverách. Ďalej nás upútali aj stará zubná technika, telefóny a písacie stroje.

Fotogaléria

Realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu.       

Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Asociácia Nepočujúcich Slovenska.

Fotografie nájdete na stránke:

Fotogaléria