aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Zmena opatrenia k noseniu rúšok od 2. septembra 2020

174. Video "Zmena opatrenia k noseniu rúšok od 2. septembra 2020"

174. VideoZmena opatrenia k noseniu rúšok od 2. septembra 2020Opatrenie bude platiť 2 týždne, teda od 02.09.2020 od 6 hod do 14.09.2020 do 18 hod.Výnimky z nosenia rúšok majú:· Žiaci prvého stupňa vo vnútri školy · Žiaci s mentálnym a sluchovým postihnutím.· Učitelia, asistenti učiteľov a špeciálny učiteľ· Osoby s dýchacími problémami a kožnými ochoreniami· Deti do 3 rokov· Autisti· Vodiči verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne· Žiaci pri konaní prijímacích, jazykových alebo iných skúšok· Deti v materskej škole· Počas športovania· Nevesta a ženích pri svadbe· Fotografované osoby počas fotografovania· Účinkujúci pri nakrúcaní videí· Osoby bo wellnes a umelých kúpalísk· Zamestnanci vykonávajúci prácu v spoločnom priestore, ale musia byť od seba vzdialení minimálne 2 mete.Opatrenia pre cestujúcich od 1. septembra 2020Do zoznamu červených krajín pribudli Chorvátsko, Francúzsko, Belgicko, Španielsko, Holandsko a Malta.Ak ste vstúpili na Slovensko 01.09.2020 od 7 hod. a prišli ste z rizikových krajín, ste povinný spolu s ostatnými členmi rodiny zostať v domácom prostredí, až kým nezistia negatívny test na COVID-19.Ďalej, ešte pred prekročením hranice z Ukrajiny na Slovensko, ste povinní sa zaregistrovať na http://korona.gov.sk/ehranica a preukázať príslušnému policajtovi potvrdenie o registrácii, bez ktorej vás napustia na Slovensko.Zdroj: http://www.uvzsr.sk/

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Utorok 1. septembra 2020

02.09.2020 od 6 hod do 14.09.2020 do 18 hod.Výnimky z nosenia rúšok majú:·

žiaci prvého stupňa vo vnútri školy, žiaci s mentálnym a sluchovým postihnutím, učitelia, asistenti učiteľov a špeciálny učiteľ, osoby s dýchacími problémami a kožnými ochoreniami, deti do 3 rokov, autisti, vodiči verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne, žiaci pri konaní prijímacích, jazykových alebo iných skúšok, deti v materskej škole, počas športovania, nevesta a ženích pri svadbe, fotografované osoby počas fotografovania, účinkujúci pri nakrúcaní videí, osoby bo wellnes a umelých kúpalísk, zamestnanci vykonávajúci prácu v spoločnom priestore, ale musia byť od seba vzdialení minimálne 2 metre.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“.

Ďalej, ešte pred prekročením hranice z Ukrajiny na Slovensko, ste povinní sa zaregistrovať na http://korona.gov.sk/ehranica a preukázať príslušnému policajtovi potvrdenie o registrácii, bez ktorej vás napustia na Slovensko.

Zdroj: http://www.uvzsr.sk/