aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Európsky preukaz pre osoby so ZP

Oblasť: ZŤP, preukaz.

Legislatíva: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1139&langId=sk…

Článok: https://etasr.sk/article/20285064…

Dňa 17. januára 2024 Európsky parlament (EP) rokoval so členskými štátmi o preukaze EÚ a parkovacej karte pre osoby so zdravotným postihnutím.

Poslanci EP a europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová, navrhujú, aby boli obe karty dostupné vo fyzickom aj digitálnom formáte a bezplatne.

Chcú, aby pravidlá a podmienky, keď niekto žiada o kartu, boli dostupné v prístupných formátoch vrátane národných a medzinárodných posunkových jazykov a Braillovho písma.

Poslanci tvrdia, že členské štáty a Európska komisia by mali zvýšiť informovanosť občanov o európskom preukaze a parkovacom preukaze pre osoby so zdravotným postihnutím, a to aj vytvorením webovej stránky s informáciami o tom, ako získať, používať a obnovovať karty vo všetkých jazykoch EÚ vrátane posunkových.

Lucia Ďuriš Nicholsonová zdôraznila, že tento zákon uľahčí nielen cestovanie, ale aj voľný pohyb pre všetkých Európanov.Rokovania sa začnú koncom januára.

Členské štáty sa už dohodli na svojom stanovisku k obom preukazom, čo znamená, že dohoda medzi inštitúciami EÚ môže byť rýchla.