aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Preukaz na čelnom skle v aute

Legislatíva: 1. Vyhláška, §4 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii SR č. 464/2009 Z.z. (ktorou sa vykonáva zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov).2. zákon č. 8/2009 Z.z. Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), konkrétne § 4 ods. 1 písm. i)3. Smernica Európskej rady 77/649/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výhľadu vodičov motorových vozidiel v znení neskorších smerníc.4. Nariadenie vlády č. 286/2006 Z.z. o technických požiadavkách na zorné pole ( traktor)

Článok: https://www.mfc.sk/?poistenie-automobilov-aktuality

Obrázok: https://blog.sme.sk/repka/nezaradene/zorne-pole-vodica-aka-je-definicia?fbclid=IwAR2F0DWGIGQFJ-A-5ROI6M-FqkTd8DRqo-MCbCZs8-VYm4HP7jubOzYJqqg

Zákon hovorí o tom, že vodič auta musí poznať pravidlá cestnej premávky ako aj zákony. Jednou z tém, je aj využitie predmetov v aute, resp. na čelnom skle.

Nepočujúci sa nás pýtajú, že policajti dávajú pokuty za to, že pri jazde máte parkovací preukaz.

Zorné pole (výhľadové pole) – definuje sa v rôznych zákonoch, ako aj nariadeniach. Ide oblasť, ktorú dokážu oči obsiahnuť bez toho, aby sa pohybovali , prípadne sa jedná o časť priestoru, ktorú možno vidieť okom pozerajúcim sa nehybne vpred. „Zorné pole výhľadu“ sú všetky smery dopredu a bočne.

Je to pole kde sedí šofér a nesmú ho ohrozovať žiadne predmety, ktoré by ohrozovali výhľad šoféra všetkými smermi. Teda nemala by sa odvádzať pozornosť od výhľadu na šoférovanie.

Povolené predmety – spätné zrkadlo, fólie (nálepky) ktoré sú schválené , napr. diaľničná známka napr. v zahraničí.

Doplnkové predmety – musia spĺňať technické požiadavky, ide napr. o reklamné fólie, bezpečnostné fólie, zatemňovací pás, pás proti slnko a pod.

Nepovolené predmety – v zornom poli – navigačný prístroj, telefón, zavesené ozdoby- napr. hračka, krížik, voňavý stromček, a pod.

Predmety mimo zorného pola – navigácia, Pokuta – policajt zhodnotí, resp. definuje, ako bude posudzovať zorné sklo na konkrétnom aute vodiča. Prasknuté alebo poškodené čelné sklo s veľkosťou väčšou ako 20mm.

Odporúčanie: Zákon nemá presnú definíciu – „zorného pola“ , môže sa vodič len poradiť, aby sa vedel vyhnúť zbytočným pokutám, alebo si vedel obhájiť prípadný priestupok. Ak vodič šoféruje, môže si preukaz odložiť a využije ho pri zaparkovaní vozila, alebo ho umiestni mimo „zorného pola“. Ďalšie odporúčania pri obhájení – niekto má napr. väčšie vozidlo, vodič je buď menšej alebo vyššej postavy – aj toto sú argumenty, ktoré vám môžu pomôcť.