aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

ANEPS v Zariadení pre seniorov v Bošanoch

ANEPS je aktívny a naďalej pomáha

ANEPS poskytuje vzdelávanie a inštrukcie o použití kompenzačných pomôcok pre sluchovo znevýhodnených.

Dňa 07.09.2023 ANEPS navštívil Zariadenie pre seniorov v Bošanoch, v ktorom boli aj seniori so stratou sluchu a najviac ich zaujal Sonumaxx – bezdrôtové slúchadlá navrhnuté na zosilnenie zvuku televízie, rádia a ďalších zvukov. Aj vibračnému budíku a okamžitému prepisu venovali veľkú pozornosť.

ANEPS vysvetlil dôvod používania načúvacích aparátov.

A na záver, zopár seniorov chceli poznať svoju stratu sluchu.