aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

18.09.2023 Medzinárodný týždeň nepočujúcich ľudí

Náš sviatok sa práve začal .Dnes, 18.09.2023 sa konala aktivita AJ NAŠI MALÍ PRIATELIA POSUNKUJÚ .

Privítali sme predškolákov z Materskej školy Andreja Kmeťa Žilina, naučili sme ich pesničky v posunkovom jazyku, rôzne posunky, vyskúšali si odzeranie z pier a hodnotili výtvarné práce detí .