aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

ANEPSáci sú aktívni

ANEPSsáci boli tento rok úžasní a v rámci Slovenska stále prejavuje aktívny záujem o svoje činnosti, aj vďaka organizačným jednotkám ANEPS.

Koncom leta si členovia užili niekoľko príjemných zážitkov, vrátane pochutnávania na guláši, návštevy Poľska a Maďarska a prechádzky Tatrami.

Niektorí z nich navštívili Botanickú záhradu v Košiciach a tí odvážnejší zažili adrenalín na pretekárskych motorkách.

Dňa 26. augusta 2023 uskutočnilo KC ANEPS Žilina prázdninovú gulášku s názovom „Gulášová párty“ v Bergu.

K tomu pridali spoznávali zájazd do Poľska v dňoch 1. – 2. 09.2023.

26.8.2023 CN ANEPS Levice uskutočnilo mini preteky na motorkách v Dolnej Seči.

01.09.2023 členovia z CN ANEPS Trenčín sa zúčastnili turistickej výpravy do Západných Tatier.

CN ANEPS Spišská Nová Ves spolu so sprievodkyňou Evkou dňa 02.09.2023 zorganizovali zájazd do Budapešti.

Aj CN ANEPS Nová Dubnica nezostala pozadu a uskutočnila 4-dňový výlet do Muráňa.

CN ANEPS Martin 29.08.- 31.08.2023 spoznával históriu mesta Košice, aj vďaka tlmočníčke Lucii a navštívili aj CN ANEPS Košice.

CN ANEPS Košice 02.09.2023 si prevetrali hlavu vo Vysokých Tatrách. Ďakujeme za aktívnu účasť a organizátorom za ich ochotu a čas.