aneps.sk

Projekty

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Je to dokument a jeho cieľom je presadzovať, ochraňovať a zabezpečovať práva osôb s postihnutím. Takisto má podporovať úctu a dôstojnosť bez diskriminácie na základe zdravotného postihnutia.

Zdroj: Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a Slovenská republika – MPSVR SR (gov.sk)

Základné ľudské práva.

Čo to pre nás znamená? Aj my máme práva? Aké? Pozrite si prvé video.

Zdroj: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva – Diskriminácia (diskriminacia.sk)

Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím.

Každý rok si dňa 3. decembra pripomíname „Medzinárodný deň ľudí so zdravotným postihnutím“, ktorý vyhlásila OSN a pripomíname si ho od roku 1992.

Zdroj: 3. december – Medzinárodný deň ľudí so zdravotným postihnutím – Internetový časopis Mosty inklúzie (nrozp-mosty.sk)

Žilina od nového roka spúšťa triedenie kuchynského bioodpadu.

Povinnosť zabezpečiť jeho triedenie majú všetky mestá a obce na Slovensku od 1. januára 2021. Cieľom nového legislatívneho nariadenia je zlepšiť odpadové hospodárstvo a zmierniť záťaž na životné prostredie.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Žilina.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí predstaví semafor.

Máme tu ďalší semafor ktorý pripravilo Ministerstvo zdravotníctva.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“.

Zdroj https://slovensko.hnonline.sk/2252550-novy-covid-semafor..