aneps.sk

Aktivity

Medzinárodný týždeň nepočujúcich 2020

Medzinárodný týždeň nepočujúcich (IWD)  je iniciatívou Svetovej Federácie Nepočujúcich (The World Federation of the Deaf- WFD) a prvý krát sa oslavoval už v roku 1958 v Ríme v Taliansku. Tento rok sa bude Medzinárodný týždeň nepočujúcich na celom svete oslavovať 21. – 27. septembra 2020. Každoročne sa v rámci tohto septembrového týždňa uskutočňujú rôznorodé aktivity v komunitách nepočujúcich na celom svete. …

Medzinárodný týždeň nepočujúcich 2020 Čítajte viac »

Základy prvej pomoci

Život a zdravie sú našimi najcennejšími hodnotami. Častokrát si ich uvedomujeme až vtedy, keď ich strácame alebo nemáme. Nezáleží pritom len na nás, ale aj na zdraví a životoch ľudí okolo nás, či už našej rodiny, priateľov, blízkych, ale veľakrát aj úplne neznámych ľudí. V piatok 17. júla 2020 sa v Krajskom centre nepočujúcich v Žiline konala prednáška Základy prvej …

Základy prvej pomoci Čítajte viac »

Kto pomôže Slovensku? ANEPS a TESCO STORES, a.s. pomáhajú potravinami

Koronakríza Kríza počas trvania ochorenia COVID 19 poznačila a ovplyvnila každého človeka, firmu, či organizáciu. Hoci sa situácia po čase začala upokojovať, zaznamenali sme aj v našej Asociácii Nepočujúcich Slovenska dopyt po pomoci od rôznych ľudí, od nepočujúcich alebo nedoslýchavých seniorov, ale aj od iných, ktorí sa v dôsledku tejto krízy ocitli v núdzi, napr. prišli o zamestnanie a príjem. …

Kto pomôže Slovensku? ANEPS a TESCO STORES, a.s. pomáhajú potravinami Čítajte viac »

Titulky ako súčasť života osôb s postihnutím sluchu

V rámci projektu Miesto prvého kontaktu práv na informácie sa v piatok 19. júna 2020 v Asociácii nepočujúcich Slovenska v Žiline uskutočnila prednáška pre nepočujúcich „Titulky ako súčasť života osôb s postihnutím sluchu“.      V zmysle Dohovoru OSN o právach ľudí s postihnutím má každý človek právo na informácie v takej podobe a forme, ktorá je pre neho prijateľná a zrozumiteľná. Ľudia so sluchovým postihnutím nemôžu …

Titulky ako súčasť života osôb s postihnutím sluchu Čítajte viac »

Spolupráca s WIDEX

Asociácia Nepočujúcich Slovenska spolupracuje s WIDEX – Slovtón pri nastavovaní načúvacích aparátov a zabezpečenia kompenzačných pomôcok. Viac info aneps.wbl.sk/inzerce_sk_108x225mm_final_tisk.pdf

Informácie EUD:

1. Seminár v Helsinkách vo Fínsku Čítaj viac: https://www.eud.eu/news/board-meeting-and-seminar-helsinki-finland/ 2. Medzinárodný deň posunkových jazykov Čítaj viac: https://www.eud.eu/news/international-day-sign-languages-celebration/ 3. Vypočutie dezignovanej komisárky Heleny Dalliovej Čítaj viac: https://www.eud.eu/news/hearing-commissioner-designate-helena-dalli/ 4. Začiatok jesennej praxe Čítaj viac: https://www.facebook.com/watch/?v=1286535654859309

EUD vyzýva národné asociácie nepočujúcich

EUD vyzýva národné asociácie nepočujúcich, aby sa zasadzovali za nomináciu nepočujúcich kandidátov do volieb do Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím. Viac info: https://www.eud.eu/index.php?cID=2074

Pribežná správa o analýze prístupnosti produktov a služieb

Informácie:  Pribežná správa o analýze prístupnosti produktov a služieb: 1.) európsky akt bol uverejnený 7.júna vo vestníku EU, smernica č. 2019/8822.) začína transpozičné obdobie / 3 roky3.)prístupnosť produktov – počítače, tablety, platobný terminál, samoobslužný t., inteligentne TV, mobily4.) prístupnosť služieb – web, mobilne aplikácie, elektronické lístky, cestovné l., bankové služby, tiesňové c. 1125.) zákon má …

Pribežná správa o analýze prístupnosti produktov a služieb Čítajte viac »

Televízny klub nepočujúcich predstavil prvú prezidentku Aneps

Dnešný Televízny klub nepočujúcich predstavil osobnosť nepočujúcich našu prvú prezidentku Aneps p. Mariku Benkovú veľmi štábu TKN dakujeme, že sú súčasťou nášho života, že nám sprostredkovávajú informácie zo života Nepočujúcich a Marike za obetavosť, bojovného ducha, za jej návrhy a neúnavní prácu v prospech celej komunity SP a my dúfame, že aj nepočujúci konečne pochopia, kto stal za všetkými …

Televízny klub nepočujúcich predstavil prvú prezidentku Aneps Čítajte viac »

Informácie: WFD (World Federation of the Deaf) – Svetovej Federácie Nepočujúcich

valné zhromaždenie delegátov v Paríži. Aneps sa zúčastnilo 2 dni na diskusii a volieb. Stručne: nový prezident na 4 roky Joseph Murray(USA), 9 členný výbor, 2 nove členské štaty – Kosovo a Pslestína, zvýšenie členských príspevkov pre štáty, schválenie nového symbolu, ďalši kongres bude v roku2023 v Korei, ostrov Jeju. Okrem toho mali nepočujúci možnosť …

Informácie: WFD (World Federation of the Deaf) – Svetovej Federácie Nepočujúcich Čítajte viac »