aneps.sk

Aktivity

Vojenské historické múzeum v Piešťanoch

Dňa 12.09.2020 sme v rámci projektu  Vzdelávacie aktivity, športové podujatia, brannošportové podujatia, kultúrne podujatia alebo spoločenské podujatia zamerané na podporu výchovy občanov Slovenskej republiky k vlastenectvu  z Ministerstva obrany navštívili Vojenské historické múzeum v Piešťanoch Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť, aby sa nepočujúci dozvedeli viac o histórii Slovenska a jeho dôležitých osobnostiach. Je dôležité, aby nepočujúci mali možnosť získavať informácie …

Vojenské historické múzeum v Piešťanoch Čítajte viac »

Múzeum letectva a Slovenské technické múzeum v Košiciach

Dňa 28.08.2020 sme v rámci projektu  Vzdelávacie aktivity, športové podujatia, brannošportové podujatia, kultúrne podujatia alebo spoločenské podujatia zamerané na podporu výchovy občanov Slovenskej republiky k vlastenectvu  z Ministerstva obrany navštívili Múzeum letectva a Slovenské technické múzeum v Košiciach. Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť, aby sa nepočujúci dozvedeli viac o histórii Slovenska a jeho dôležitých osobnostiach. Je dôležité, aby nepočujúci mali možnosť získavať …

Múzeum letectva a Slovenské technické múzeum v Košiciach Čítajte viac »

Ako sme zvládli COVID 19?

Asociácia Nepočujúcich Slovenska (ANEPS) je dobrovoľné občianske združenie humanitného a charitatívneho charakteru, ktoré je tvorené samotnými osobami s postihnutím sluchu. Zaoberá sa celkovo životom nepočujúcich a ich problémami, sociálnou prevenciou pre nepočujúce osoby a pomocou pri hľadaní riešení problémov. Pravidelne komunikuje a spolupracuje so štátnymi inštitúciami, samosprávou, neziskovým sektorom a pod. ANEPS tvoria jednotlivé Centrá nepočujúcich, ktoré sa nachádzajú v konkrétnych mestách …

Ako sme zvládli COVID 19? Čítajte viac »

Katakomby v Žiline

Dňa 07.08.2020 sme sa zúčastnili katakombách v Žiline. Dávno v nich pochovávali ľudí, neskôr uskladňovali potraviny, schovávali židovské deti. Pôvodné meštianské pivnice pochádzajú z 15. storočia, nad nimi sa nachádza Kostol Obrátenia sv. Pavla Apoštola postavená jezuitmi, ktorí sem prišli v 17. storočí. Gotické pivnice prekvapujú svojou rozlohou a rozvetvenosťou. Pôvodné chodby sú temné a vlhké, zatuchnutý vzduch miestami …

Katakomby v Žiline Čítajte viac »

Medzinárodný týždeň nepočujúcich 2020

Medzinárodný týždeň nepočujúcich (IWD)  je iniciatívou Svetovej Federácie Nepočujúcich (The World Federation of the Deaf- WFD) a prvý krát sa oslavoval už v roku 1958 v Ríme v Taliansku. Tento rok sa bude Medzinárodný týždeň nepočujúcich na celom svete oslavovať 21. – 27. septembra 2020. Každoročne sa v rámci tohto septembrového týždňa uskutočňujú rôznorodé aktivity v komunitách nepočujúcich na celom svete. …

Medzinárodný týždeň nepočujúcich 2020 Čítajte viac »

Základy prvej pomoci

Život a zdravie sú našimi najcennejšími hodnotami. Častokrát si ich uvedomujeme až vtedy, keď ich strácame alebo nemáme. Nezáleží pritom len na nás, ale aj na zdraví a životoch ľudí okolo nás, či už našej rodiny, priateľov, blízkych, ale veľakrát aj úplne neznámych ľudí. V piatok 17. júla 2020 sa v Krajskom centre nepočujúcich v Žiline konala prednáška Základy prvej …

Základy prvej pomoci Čítajte viac »

Kto pomôže Slovensku? ANEPS a TESCO STORES, a.s. pomáhajú potravinami

Koronakríza Kríza počas trvania ochorenia COVID 19 poznačila a ovplyvnila každého človeka, firmu, či organizáciu. Hoci sa situácia po čase začala upokojovať, zaznamenali sme aj v našej Asociácii Nepočujúcich Slovenska dopyt po pomoci od rôznych ľudí, od nepočujúcich alebo nedoslýchavých seniorov, ale aj od iných, ktorí sa v dôsledku tejto krízy ocitli v núdzi, napr. prišli o zamestnanie a príjem. …

Kto pomôže Slovensku? ANEPS a TESCO STORES, a.s. pomáhajú potravinami Čítajte viac »

Titulky ako súčasť života osôb s postihnutím sluchu

V rámci projektu Miesto prvého kontaktu práv na informácie sa v piatok 19. júna 2020 v Asociácii nepočujúcich Slovenska v Žiline uskutočnila prednáška pre nepočujúcich „Titulky ako súčasť života osôb s postihnutím sluchu“.      V zmysle Dohovoru OSN o právach ľudí s postihnutím má každý človek právo na informácie v takej podobe a forme, ktorá je pre neho prijateľná a zrozumiteľná. Ľudia so sluchovým postihnutím nemôžu …

Titulky ako súčasť života osôb s postihnutím sluchu Čítajte viac »

Miesto prvého kontaktu práv na informácie.

Je to názov projektu z Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Realizácia projektu sa začne od 1.5.2020. Čo je cieľom projektu? Hlavným cieľom projektu bolo umožniť sluchovo postihnutým plnohodnotnejšie zapojenie sa do života v spoločnosti a prispievať tak k nezávislému životu. V rámci projektu máme 7 aktivít, ktoré sa budú postupne realizovať. Sú to aktivity zamerané na elimináciu komunikačnej a informačnej bariéry, ako …

Miesto prvého kontaktu práv na informácie. Čítajte viac »

Spolupráca s WIDEX

Asociácia Nepočujúcich Slovenska spolupracuje s WIDEX – Slovtón pri nastavovaní načúvacích aparátov a zabezpečenia kompenzačných pomôcok. Viac info aneps.wbl.sk/inzerce_sk_108x225mm_final_tisk.pdf