aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Zvýšenie príspevku na osobnú asistenciu a opatrovanie od 1. júla 2021.

Dnes na rokovaní vlády SR minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak predložil návrh na zvýšenie príspevku na asistenciu a opatrovanie.Výška príspevku na asistenciu bude 4,82 € a výška príspevku na opatrovanie bude 508 € pre poberateľov v produktívnom veku a 254 € pre poberateľov dôchodku.

Zdroj: Facebook Live | Facebookhttps://www.facebook.com/watch/live/?v=526401232137771&ref=watch_permalink