aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Zubné ošetrenie

Odkaz: www.peticie.com/zuby

Príspevky na zubné ošetrenia, ktoré roky zdravotné poisťovne uhrádzali ako benefit, končia. Poistenci môžu obľúbený benefit zdravotných poisťovní využiť do konca apríla.

Od 30. apríla 2024 pristupujú všetky tri zdravotné poisťovne k ukončeniu poskytovania finančného príspevku na zuby a dentálnu hygienu.

Informáciu zverejnilo ministerstvo zdravotníctva, ktoré sa podľa vlastných slov aj takouto formou snaží šetriť financie.

Pacienti si budú môcť nechať preplatiť ošetrenia absolvované u zubárov do 30. apríla 2024.

Po tomto termíne im ich už poisťovne nebudú môcť uhradiť.

Do kedy je potrebné podať žiadosť o príspevok, ak ho chcete ešte využiť?

Posledný deň na podanie žiadosti je 30. 4. 2024.

Chýbajúce doklady je možné nahrať do 30. 5. 2024.

Od 1. 5. 2024 už nebude možné podať novú žiadosť o príspevok.

Máte podanú žiadosť.

Znamená to, že peniaze už nedostanete?

Poisťovňa podané žiadosti spracováva priebežne.

Všetky žiadosti podané do 30. 4. 2024 spracuje.

Žiadosti, ktoré budú v poriadku, vyplatí.Financie majú byť podľa ministerstva využité „na úhradu inej potrebnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti“.

Tu je aj petícia www.peticie.com/zuby .

Je to dobrovoľné, vláda zrušila príspevok a táto petícia hovorí o nesúhlase a príspevok navrhujú ponechať.

Petícia či pomôže alebo nie, to sa uvidí potom.

Ale príspevky ostávajú zatiaľ do 30.4.2024.