aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Zasadala Pandemická komisia vlády SR, regionálnym v niektorých okresoch odporúča prijať opatrenia na lokálnej úrovni.

Pandemická komisia vlády SR po dôslednom zhodnotení epidemiologickej situácie na Slovensku odporučila regionálnym hygienikom v rizikových okresoch Slovenska, kde v ostatnom období evidujeme rastúci trend výskytu ochorenia COVID-19 (podľa semaforu oranžové a červené okresy), aby na zamedzenie jeho šírenia prijímali opatrenia nad rámec celoštátne platných opatrení.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“.

zdroj:http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4439:zasadala-pandemicka-komisia-vlady-sr-regionalnym-hygienikom-vnniektorych-okresoch-odporua-prija-opatrenia-na-lokalnej-urovni&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153