aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Zasadal krízový štáb, opatrenia sa od 15.10.2020 sprísnia.

194.Video "Zasadal krízový štáb, opatrenia sa od 15.10.2020 sprísnia"

194.VideoZasadal krízový štáb, opatrenia sa od 15.10.2020 sprísnia.Rúška budú povinné nosiť vonku v dedine, v meste. Mimo mesta, dediny, napr. v prírode, členovia spoločnejdomácnosti alebo ak ste vzdialení od cudzích ľudí viac ako 5 metrov nemusíte nosiť rúško. V škole je povinné nosiť aj pre deti od 1. do 4 ročníka. Výnimku budú mať nepočujúci žiaci a žiaci s mentálnym postihnutím a autisti.Stredné školy prechádzajú od 12.10.2020 na onlinevzdelávanie až do odvolania. Telocvične, centrá voľného času, organizácia lyžiarskych, plaveckých kurzov, exkurzií a iných výletov sa zruší.Zakazujú sa všetky hromadné podujatia, výnimku budúmať sobáše, krsty a pohreby, ale bude platiť 1 osoba na15 štvorcových metrov vnútri, vonku bude nutnédodržiavať 2 metre a počet účastníkov nebudeobmedzený. Výnimka bude rovnako platiť pre zápasyprofesionálnych líg, ktoré sa však budú musieť konať bezdivákov, hráči budú pravidelne testovaní na COVID-19.Počet zákazníkov v prevádzkach bude obmedzený na 1osobu na 15 štvorcových metrov. Prevádzky verejnéhostravovania môcť podávať nápoje a jedlo len vonku aleboich baliť zákazníkom so sebou.Seniori budú mať vyhradené hodiny pre nákup vpotravinách a drogériách od 9:00 do 11:00, nakupovaťmôžu aj mimo, ale odporúčajú kupovať v určený čas.Uzatvoria divadla, kiná, plavárne, hudobnépredstavenia, sauny, fitness, wellness centrá a pod.

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Pondelok 12. októbra 2020

Rúška budú povinné nosiť vonku v dedine, v meste. Mimo mesta, dediny, napr. v prírode, členovia spoločnej domácnosti alebo ak ste vzdialení od cudzích ľudí viac ako 5 metrov nemusíte nosiť rúško. A ostatné informácie sa dozviete na videu.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“.

Zdroj: ZASADAL KRÍZOVÝ ŠTÁB, OPATRENIA SA SPRÍSNIA od 15.10.2020 – Korona-Slovensko (korona-slovensko.sk)