aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Moderné a úspešné Slovensko.

192.Video "Moderné a úspešné Slovensko"

192.VideoModerné a úspešné SlovenskoHlavným cieľom vízie Moderné a úspešné Slovensko je zvýšenie ekonomickej výkonnosti však nie je samonosným cieľom verejných politík a je potrebné venovať pozornosť iným aspektom blahobytu ľudí. V reformných oblastiach hrajú preto kľúčovú rolu indikátory kvality života a záväzok Slovenska k zásadnému posunu krajiny k vyspelým ekonomikám podľa metodiky OECD.Vízia Moderné a úspešné Slovensko vznikla zadaním od lídrov krajiny. Jej autormi sú analytici a odborníci z verejného sektora. Na pripomienkovaní sa podieľalo približne 100 expertov z mimovládneho a podnikateľského prostredia. Oblasti, ku ktorým dôjde ku zlepšeniu sú fiškálne reformy, zelená ekonomika, trh práce a sociálna udržateľnosť, vzdelávanie, veda, výskum a inovácie, zdravie, verejné inštitúcie a digitalizácia. Pre ZŤP sa chystá zvýšenie zamestnanosti ZŤP vo verejných sférach do roku 2024 a 100 % bezbariérový prístup do roku 2024.https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/ine-strategicke-materialy/

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Štvrtok 8. októbra 2020

Hlavným cieľom vízie Moderné a úspešné Slovensko je zvýšenie ekonomickej výkonnosti však nie je samonosným cieľom verejných politík a je potrebné venovať pozornosť iným aspektom blahobytu ľudí.

Pre ZŤP sa chystá zvýšenie zamestnanosti ZŤP vo verejných sférach do roku 2024 a 100 % bezbariérový prístup do roku 2024.

https://www.mfsr.sk/…/strate…/ine-strategicke-materialy/