aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Výšky opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP platné od 1. júla 2020

            Druhy opakovaných peňažných príspevkovVýška p.p. od 1.7. 2020 v €
P.p. na osobnú asistenciu4,18
P.p. na prepravu109,61
P.p. na kompenzáciu zvýšených výdavkov 
1. – na diétne stravovanie 
   a) I. skupina chorôb39,88
   b) II. Skupina chorôb19,94
   c) III. skupina chorôb11,97
2. –súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia19,94
3. – súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motor. vozidla  35,88
4. –súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom47,85
P.p. na opatrovanie – základné výšky 
1. FO v produktívnom veku 
a)- opatruje 1 ŤZP476,74 eura
b)-opatruje dve alebo viaceré ŤZP634,06 eura
2. FO poberá niektorú zo zákonom stanovených dôchodkových dávok 
a) – opatruje 1 ŤZP238,37 eura
b) – opatruje dve alebo viaceré ŤZP317,03 eura