aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Výšky opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP platné od 1. júla 2020.

127.Video "Výšky opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP platné od 1. júla 2020"

127.Video"Výšky opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP platné od 1. júla 2020"Od 1. Júla 2020 sa peňažný príspevok na opatrovanie poskytuje fyzickej osobe v produktívnom veku vo výške 476,74 eura, resp. 634,06 eura bez ohľadu na to, či sa opatrovanej osobe poskytuje alebo neposkytuje ambulantná forma sociálnej služby napr. v dennom stacionári. To neplatí v prípade, ak fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, poberá niektorú z v zákone uvedených dôchodkových dávok, znížené výšky peňažného príspevku na opatrovanie ale v tabuľke neuvádzam. Opakované peňažné príspevky na kompenzáciu sa vyplácajú mesačne pozadu, preto budú poberateľom vyplatené vo zvýšených sumách až v mesiaci august 2020.

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Streda 24. júna 2020

Od 1. Júla 2020 sa peňažný príspevok na opatrovanie poskytuje fyzickej osobe v produktívnom veku vo výške 476,74 eura, resp. 634,06 eura bez ohľadu na to, či sa opatrovanej osobe poskytuje alebo neposkytuje ambulantná forma sociálnej služby napr. v dennom stacionári. To neplatí v prípade, ak fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, poberá niektorú z v zákone uvedených dôchodkových dávok, znížené výšky peňažného príspevku na opatrovanie ale v tabuľke neuvádzam.Opakované peňažné príspevky na kompenzáciu sa vyplácajú mesačne pozadu, preto budú poberateľom vyplatené vo zvýšených sumách až v mesiaci august 2020.

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.