aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Výška osobnej asistencie od 1.7.2020.

122. Video – Výška osobnej asistencie od 1.7.2020

👉122. Video – Výška osobnej asistencie od 1.7.2020Vláda však neschválila návrh na zvýšenie sadzby za jednu hodinu osobnej asistencie o 64 centov na 4,82 eura, t.j. naďalej zostane na úrovni 4,18 eura. „Vzhľadom na to, že ústavný súd rozhodol, že treba zosúladiť platnú legislatívu, čo sa týka poskytovania príspevku na asistenciu, s nálezom ústavného súdu, tak do konca roka pripravíme návrh na reformu poskytovania tejto pomoci," vysvetlil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. 👈Mala by vzniknúť jednotná dávka v odkázanosti, ktorá bude rozšírením existujúceho opatrovateľského príspevku. „Túto dávku dostane priamo odkázaný človek a on sa potom sám rozhodne, akú sociálnu službu si objedná alebo od koho si ju objedná,“ uzavrel Milan Krajniak.Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodinyhttps://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/prispevky-starostlivost-tazko-zdravotne-postihnutych-zvysia.html

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Štvrtok 18. júna 2020

Vláda však neschválila návrh na zvýšenie sadzby za jednu hodinu osobnej asistencie o 64 centov na 4,82 eura, t.j. naďalej zostane na úrovni 4,18 eura. „Vzhľadom na to, že ústavný súd rozhodol, že treba zosúladiť platnú legislatívu, čo sa týka poskytovania príspevku na asistenciu, s nálezom ústavného súdu, tak do konca roka pripravíme návrh na reformu poskytovania tejto pomoci,“ vysvetlil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.