aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Videá v roku 2021.

Všetkým ďakujeme za priazeň a tešíme sa na rok 2021. Poprosíme o spätnú väzbu na naše videá a návrhy na nové témy, o ktoré by ste mali záujem.