aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

ANEPS s pokorou vstupuje do Nového roku 2021 poučený a posilnený COVIDom 19.

Rok 2020 bol pre každého z nás iný a niesol najmä často opakujúce sa slová Covid-19, koronakríza, opatrenia, rúška, odstup, dezinfekcia, antigénové a PCR testovanie, epidemiológia, dištančné vzdelávanie a ku koncu roka už aj očkovanie. Šírili sa rôzne hoaxy, protesty, internetové negatívne komentáre na vládu a protiepidemiologickú komisiu a takto by sme mohli pokračovať ďalej.

Rok 2020 bol bohatý aj na rozdielnosť názorov. Vytvorili sa viaceré názorové skupiny. Jedna skupinaverila, že Covid-19 existuje, že v nemocnici je plno pozitívnych pacientov, že lekári už nevládzu a že očkovaním sa Covid-19 postupne odstráni a druhá skupina spochybnila Covid-19 a boli kvôli nedostatku informácii náchylní uveriť rôznym nepravdám.

Situácia počas COVID 19 bola a stále je veľmi náročná pre každého z nás. Kvôli tomu, že nie je možné stretávanie sa rodín, pravidelná osobná komunikácia a pod. mnohí ľudia trpia osamelosťou a sú viac ohrození psychickou záťažou. Niektorí prehodnotili svoj život a uprednostnili radšej rodinu, zdravie, pokoj, lásku. No žiaľ, mnoho z nás to aj psychicky ťažko nieslo.

Pre organizáciu ANEPS bol Covid-19 veľkou a neznámou výzvou. Vďaka prezidentke ANEPS Janke Filipovej, ktorá nás podporovala, sme sa nevzdali. Bojovali sme za nepočujúcich. A práve tento boj našu organizáciu posilnil.

Spracovávali sme videá v posunkovom jazyku a s titulkami pre všetkých sluchovo postihnutých na rôzne témy. Celkom sme tak pripravili 240 videií, ktoré sme uverejňovali prostredníctvom sociálnych sietí a posielali aj emailom.  Najväčšiu sledovanosť mali práve rozprávky, motivačné videá, aj videá k problematike COVID 19. Snažili sme všetkým nepočujúcim poskytnúť dôležité informácie ohľadom Covidu-19, ale tiež sme chceli nepočujúcich povzbudzovať. Negatívnych informácií bolo naozaj veľa a preto sme sa chceli spríjemňovať to ťažké obdobie aj inou pozitívnou náladou –  rozprávkami, motivačnými videami a vianočnými príbehmi.

Videá v posunkovom jazyku a s titulkami sme neustále vylepšovali. Od Vás milí sluchovo postihnutí sme sa učili a stále sa máme čo učiť a ďakujeme za  pripomienky a budeme sa snažiť aj naďalej spracovávať dôležité témy v čo najlepšej kvalite. Ku koncu roka sme zistili oveľa väčšiu sledovanosť a veríme, že aj v roku 2021 bude sledovanosť videí vyššia a spokojnosť sluchovo postihnutých viditeľnejšia.

Okrem videí sme mali aj iné aktivity, ktoré naša organizácia vyvíjala a mohla sa tak tiež zapojiť do pomoci – šitie rúšok, ONLINE poradenstvo, zabezpečenie tlmočenia, sprostredkovanie potravinovej a hygienickej pomoci, realizovali sme kurzy posunkového jazyka ale zároveň sme stíhali absolvovať aj my individuálny kurz.

Čítame a počúvame, že rok 2021 bude ešte horší. Ale my veríme, že aj tento rok bude pre nás veľkou výzvou a s pokorou prijmeme, čo nám prinesie. Budeme sa snažiť aj najďalej svoju prácu čo najlepšie ako vieme a ako vládzeme. Želáme všetkým veľa zdravia.

Vypracoval: Ing. Malvína Kompáneková