aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Ukrajinsko-slovenský slovník č.6

Priatelia prinášame Vám ďalšiu časť nášho slovníka, veríme, že sa Vám bude páčiť.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Asociácia Nepočujúcich Slovenska”.