aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Finančná gramotnosť 4

Viete o tom, že je rozdiel medzi investovaním a sporením?

Viac informácii zistite vo videu.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá Asociácia Nepočujúcich Slovenska”.